Heihēru, heiherellu un tiarellu izstāde Kuldīgas vecajā rātsnamā 2021. gadā.